Aftalebetingelser

Her finder du betingelserne for at være klimapartner/grøn virksomhed og dermed brugen af OurClimate logoet.

Som OurClimate klimapartner accepteres følgende aftalebetingelser:

OurClimate fremmer hverken varemærker, tjenester eller produkter. Logoet må ikke anvendes som vildledende reklame - f.eks. som tegn på, at OurClimate fremhæver en producent frem for andre eller som garant for deres produkter.

Et OurClimate partnerskab kan således kun bruges i forbindelse med klimapartnerens CSR-profil og bekendtgør bidraget til plantning af træer, via OurClimate ordningen.

OurClimate logoet og kun dette logo kan anvendes på klimapartnerens hjemme¬side for at markere partnerskabet.

Logoet kan anvendes både idigital markedsføring og fysisk kommunikationsmateriale.

Logoet må hverken tilføjes andre grafiske elementer eller ændres til andre end de udleverede farver samt form (dog tillades proportional skalering)

Logoet kan kun benyttes på produkter, såfremt der er indgået en særlig aftale, med OurClimate herom.

OurClimate kan til enhver tid opsige partnerskabet med øjeblikkelig varsel såfremt OurClimate vurderer, at ovenstående betingelser ikke overholdes.

OurClimate kan ligeledes opsige partnerskabet med øjeblikkelig varsel såfremt, det placeres eller omtales eller anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer der er uforenelige med OurClimate`s retningsregler.

Logoet må under ingen omstændigheder gengives til formål, der er ulovlige eller strider mod den offentlige moral.

Klimapartneren erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugstilladelse.

Klimapartneren må ikke registrere eller søge at registrere varemærke eller navn, som indeholder logoet eller ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.

OurClimate er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af denne tilladelse.

OurClimateer ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som udspringer af klimapartnerens anvendelse af logoet og skyldes klimapartnerens handlinger eller undladelser.

Hvis vilkårene for logoaftalen ændres (f.eks. hvis rettighederne til produktet skifter ejer), skal OurClimate orienteres, hvorefter logoaftalen skal revurdereres. OurClimatekan, efter eget valg, og hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over for brugere, der ikke overholder OurClimate `s logoregler.

I det tilfælde et OurClimate klimapartnerskab ikke fornyes, skal OurClimate logoet fjernes fra virksomheden og dens hjemmeside, senest ved partnerskabets udløb.