Isen på Grønland smelter rekordhurtigt

Tyder på global opvarmning
October 24, 2016
Klimaændringer skaber menneskeflugt
January 4, 2017

Smeltesæsonen i 2016 på Grønland er startet usædvanligt tidligt grundet den usædvanlige varme. Tidligere på året 2016 viste næsten 12 procent af indlandsisen tegn på at smelte. Det er ikke usædvanligt at isen smelter i løbet af sommeren, men det er aldrig før startet så tidligt som dette.

De nylige varmebølger er den direkte årsag til isens tidlige smeltning, men for forskerne er der ingen tvivl om, at global opvarmning også spiller en rolle.

• Ekstreme hændelser bliver mere normalt. […] vi ser det oftere og oftere, og det er en indikation på klimaforandringer, fortæller Walt Meier, som er isforsker hos Nasa. Ifølge ham er Grønlands smeltende is et af de mere synlige og centrale tegn på menneskeskabt global opvarmning.

• I løbet af det næste århundrede vil alene Grønlands is-smeltning kunne forårsage en stigning i havstanden på lidt over en halv meter, fastslår Walt Meier. Han fortsætter og siger at det er bekymrende, at udviklingen rykker hurtigere end forventet.

Det tidligste tidspunkt på året hvor der har været registreret smeltning af indlandsisen, har indtil nu været den 5. maj i 1990. Selv om der da var en rekordstor andel, nemlig – hele 97 procent – af isen som var ved at smelte i løbet af sommeren i 2012, startede det slet ikke så tidligt som der blev set i 2016.