Klimaforandringer medfører sikring af Storebæltsbroen

Klimaændringer skaber menneskeflugt
January 4, 2017
CSR Og Kommunikation
May 30, 2017

Elektronik og tunnelmundinger på Storebæltsbroen bliver nu beskyttet med aluminium og diger. Med etstigende havvandsniveau er det blevet nødvendigt at klimasikre broens eletronik, der er placeret i kælderen på kontorbygningen ved betalingsanlægget.

Ca.. 2 millioner kroner vil være prisen for projektet og når det står færdigt i foråret 2017, er teknikken sikret en yderligere 2,4 meters havvandsstigning. Ved Stormfloden i januar 2017 kom havniveauet i Storebælt op på omkring 1,5 meter. I dag kan anlægget klare op til 2 meter.

DMI forudser at havvandet vil stige mellem 0,4 og 0,6 meteri år 2100. Det vil sige at en tilsvarende stormflod i 2100 vil have ligget mellem 1,9 og 2,1 meter. Alt andet lige så vil Storebæltsbroen i år 2100, være sikret mod en 100-års stormflodshændelse med de nye tiltag.

Det er ikke kun teknikken, men også tunnelmundingerne der skal sikres. Over de næste 10 år vil Sprogøs diger blive forstærket og forhøjet, sådan at trafikken hen over Storebælt ikkebliver påvirket af storme og havvandsstigninger.

Kilde: Sjællandske