MED KLIMAMÆRKET PLANTER VI SAMMEN EN GRØNNERE FREMTID

Klimamærket med den grønne sky

OurClimate mærket er et frivilligt supplement til virksomheder, der vil tage hensyn til klimaet, ved at plante træer.

Når en virksomhed, et produkt, en hjemmeside eller en bil er mærket med den grønne sky, er det en garanti for at der er plantet træer, for at fremme et mere klimavenligt miljø.

Klimamærket lever op til, at der er foretaget

  • Træplantning af hurtigvoksende træer, der optager co2
  • Bæredygtig drift af træprojekterne i minimum 10 år
  • Genplantning af træer, efter fældning
  • Efter træets levetid, forarbejdes træet til produkter, der binder co2 i yderligere mange år
  • Brug af lokal arbejdskraft i. f. m. de globale træprojekter
  • Registrering og validering af træprojekterne i globalt register på www.co2.com
  • Certifikat og registrering af bidragsydere/kunder i co2-registeret

Træer hjælper klimaet

Bag klimamærket ligger der et engagement i plantning og drift af hurtigvoksende træarter.

Træer optager store mængder CO2 og binder kulstof. Det er godt for klimaet. Især yngre træer der er i stærk vækst optager mere CO2 end modne træer, der dør og rådner og derved giver deres CO2-lager tilbage til atmosfæren.

Dyrkede skove er mere effektivetil kulstofoptagelse og lagring end urørte naturskove.


Klimamærkede produkter på hylderne

Klimamærket findes på produkter som f.eks.rengøringsmidler, helseprodukter, emballage og tøj. Men der er også stor interesse for at mærke en lang række serviceydelser som fx kontorer, hoteller, butikker og restauranter.

For hjemmesiders og bilers vedkommende er der plantet træer, i det antal der kræves, for at binde den Co2, som udledes i forbindelse med benyttelsen. Hjemmesider udregnes i antal besøgende på siden/trafik og for biler bruges det antal kørte kilometer pr.år som målestok.

Er I producent af et produkt eller har egen virksomhed i form af kontor, klinik, butik eller restaurant, er der flere tilbudspakker at vælge imellem, alt efter hvor mange træer I ønsker at plante. Tilmelding foregår her på siden og vil sætte jer i kontakt med vores CSR-konsulent, der giver råd og vejledning.

Anvendelse:

Car-Sample-Web

Sticker til bil

Gennem OurClimate initiativet planter du det antal træer, der kræves for at optage den co2, som din bil udleder. Klimamærket kan anvendes på alle biler og viser dit grønne bidrag til et bedre klima. Vælg mellem forskellige farver efter din smag og spred budskabet:Flere træer – mindre co2.

bottle

Klimamærke- Produkt

Der findes intet loft eller begrænsning for hvor klimamærket kan bruges; om det er fødevarer, helseprodukter, emballage, tøj eller på dine fakturaer, så har I med Ourclimate skyen på jeres produkter og varer en mærkningsordning, der viser en stærk CSR-profil. At plante træer til gavn for klimaet viser engagement og troværdighed – begge faktorer der imødekommer flere og flere kunders forventninger til en ansvarlig virksomhed. Klimamærket tilpasses størrelse, format og farve efter jeres ønske og sendes som trykklare filer.

web-thumb

Ikon til hjemmeside

Når en hjemmeside kaldes grøn – så skal den også være grøn. Med vores klimamærkeordning bidrager I til en grøn løsning af den co2, som jeres hjemmeside udleder. Strømforbruget i forbindelse med driften af servere, computere og skærme er stort og belaster både miljø og klima. Men når I vælger at plante træer, optages Co2 og I mindsker belastningen. OurClimate viser jer, hvor nemt det er,at gøre jeres hjemmeside bæredygtig. Med klimamærket vil jeres synlige værdigrundlag skabe merværdi og positiv omtale hos jeres nuværende og kommende kunder.

butik

Butik/virksomhed

Et positivt omdømme er vigtigt for at jeres kunder eller klienter har tillid til jer og et godt pejlemærke, når I skal distancere jer fra jeres konkurrenter. Når I vælger at plante træer og hjælpe klimaet sammen med Our Climate, får I en PR-pakke, der synliggør jeres CSR-profil på bedste vis; stickers til gulv eller dør, certifikat, offentlig registrering i globalt co2-register og forslag til pressemeddelelse, såfremt I ønsker det. Vores CSR konsulent står klar med ideer, råd og vejledning for at opfylde lige netop jeres ønsker.

Corporate Social Responsibility kaldes både for virksomhedens samfundsansvar, sociale ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelte bundlinje.

Kort fortalt handler det om at jeres virksomhed engagerer sig og tager medansvar i samfundet. Det kan gøres ved at skabe mest mulig positiv værdi for mennesker, økonomi, miljø eller klima.

Forventningerne til CSR-indsatsen vokser markant og betyder at mange virksomheder i dag sætter bæredygtighed i centrum for innovation og forretningsudvikling

For jeres virksomhed kan en CSR profil medvirke til, at I fremstår initiativrige og troværdige Med den sender I det stærke budskab, at jeres virksomhed følger med de behov og forventninger som kunden, markedet og samfundet har i dag. At I ønsker at imødekomme ønsket om et grønt engagement vil give kunden tryghed og virksomheden positiv omtale. Det giver jer med andre ord øget konkurrenceevne

.

Derfor bliver det mere og mere afgørende for jeres virksomhed at I kan inddrage et bæredygtigt værdigrundlag i jeres forretning, og samtidig omsætte det til merværdi for virksomheden, for jeres medarbejdere og for jeres kunder.

Med Our Climate kan I omsætte jeres værdigrundlag til merværdi for både virksomheden, jeres kunder og klimaet.