Tyder på global opvarmning

Isen på Grønland smelter rekordhurtigt
December 17, 2016

Det er den nylige varmebølge, der er den direkte årsag til den tidlige smeltning. Men forskerne er ikke i tvivl om, at global opvarmning spiller en rolle.

Klimaet står over for et afgørende vendepunkt: 2015 og 2016 vil sandsynligvis byde på rekordhøje temperaturer, viser en ny rapport fra Storbritanniens meteorologiske institut, Met Office.

Naturlige klimacyklusser i Stillehavet og Atlanterhavet er under forandring og vil forstærke den menneskeskabte globale opvarmning, konkluderes det i rapporten. Det vil ændre vejrmønstre rundt om i verden og blandt andet udløse hedebølger, men nogle steder i verden, herunder Nordeuropa, kan faktisk komme til at opleve køligere somre.

Vi vil se tilbage på denne periode som et vigtigt vendepunkt«, siger professor Adam Scaife, der har stået i spidsen for undersøgelsen. »Det er derfor, vi fremhæver det, for der finder så mange store forandringer sted på samme tid. I år og næste år vil der sandsynligvis blive sat rekorder – eller tæt på – når det gælder opvarmning.

Vi ved, at temperaturen vil stige, når indholdet af drivhusgasser i atmosfæren vokser. Vi ved også, at havenes vandstand vil stige, når jordens gennemsnitstemperatur bliver højere. Men klimamodellerne rummer stadig en del usikkerheder. Det er muligt, at klimamodellerner overvurderer konsekvenserne af det stigende CO2-indhold i atmosfæren. Men det kan ligeså godt være, at de undervurderer konsekvenserne. Selv om klimamodeller bliver bedre og bedre med tiden, er det ikke muligt at forudsige helt præcist, hvor hurtigt Jordens temperatur vil stige, og hvordan temperaturændringerne bliver fordelt på Jorden; men forskerne har efterhånden et helt godt billede af, hvad der vil ske. Det store spørgsmål er om hvorvidt tør vi satse hele jordens fremtid, da en forkert eller manglende indsats vil være umulig at genoprette.